סגל הפקולטה

מנהלת הפקולטה למדעים מדויקים

שם תפקיד טלפון
פרופ' בלהה פישר פרופ' בלהה פישר דיקאנית הפקולטה 03-5318585
מר ישראל ברגר ראש מנהל 03-5318585
גב' עליזה כהן מרכזת הפקולטה ואחראית תקציבים 03-5318585
גב' חנה קלינמן מרכזת ועדות מקצועיות ותו"מ 03-5318585

תפקידים מיוחדים

שם תפקיד טלפון
מר דן חלבי מנזלת הליום 03-5317631
מר שמואל מקלר יועץ מחשוב פקולטי 03-5317299
מר אדם מלול יועץ מחשוב פקולטי 03-5317299