סגל הפקולטה

מנהלת הפקולטה למדעים מדויקים

שם תפקיד טלפון
פרופ' עוזי וישנה דקן 03-5318585
מר ישראל ברגר ראש מנהל 03-5318585
גב' עליזה כהן מרכזת הפקולטה ואחראית תקציבים 03-5318585
גב' חנה קלינמן מרכזת ועדות מקצועיות ותו"מ 03-5318585

תפקידים מיוחדים

שם תפקיד טלפון
מר דן חלבי מנזלת הליום 03-5317631
מר שמואל מקלר יועץ מחשוב פקולטי 077-929-7299
מר אדם מלול יועץ מחשוב פקולטי 077-929-7299