סגל הפקולטה

מנהלת הפקולטה למדעים מדויקים

שם תפקיד טלפון
פרופ' עוזי וישנה דקן דרך המזכירות
מר ישראל ברגר ראש מנהל 03-531-8735
גב' עליזה כהן מרכזת הפקולטה ואחראית תקציבים 03-531-7484
גב' חנה קלינמן מרכזת ועדות מקצועיות ותו"מ 03-738-4214

תפקידים מיוחדים

שם תפקיד טלפון
מר דן חלבי מנזלת הליום 03-531-7631
מר שמואל מקלר יועץ מחשוב פקולטי 03-531-7299
מר אדם מלול יועץ מחשוב פקולטי 077-929-3458