מר שמואל מקלר

מר
יועץ מחשוב פקולטי
מר שמואל מקלר
טלפון: 
משרד: 
שעות קבלה: