מרכזת ועדות מקצועיות ותו"מ

גב' חנה קלינמן

טלפון: 
פקס: