מרכזת ועדות מקצועיות ותו"מ

קלינמן חנה

מרכזת ועדות מקצועיות ותו"מ
טלפון
פקס
דוא"ל
chani.klainman@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 04/08/2022