גב' חנה קלינמן

גב'
מרכזת ועדות מקצועיות ותו"מ
טלפון: 
פקס: