תכניות לימוד - מידע כללי

הפקולטה למדעים מדויקים גאה להציע תוכניות לימוד המשלבות תחומי מדע ומחקר רבים ומגוונים. סטודנטים המחפשים אתגר אקדמי ושילוב מיוחד של מקצועות לימוד מאתגרים יוכלו למצוא כאן ובאתרי המחלקות מידע נוסף אודות תכניות לימוד המשלבות מקצועות שונים.

תוכניות לימוד המשלבות מקצועות לימוד ממחלקות הפקולטה למדעים מדויקים ופקולטות אחרות מפורטות באתר זה.

פרטים נוספים באתרי המחלקות הרשומות מעלה.