מרכזת הפקולטה ואחראית תקציבים

גב' עליזה כהן

טלפון: 
פקס: