מרכזת הפקולטה ואחראית תקציבים

כהן עליזה

מרכזת הפקולטה ואחראית תקציבים
טלפון
פקס
דוא"ל
aliza.cohen@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 04/08/2022