גב' עליזה כהן

גב'
מרכזת הפקולטה ואחראית תקציבים
טלפון: 
פקס: