גב' עליזה כהן

גב'
אחראית תקציבים והזמנות
גב' עליזה כהן
טלפון: 
פקס: