היחידה לנוער שוחר מדע

היחידה לנוער שוחר מדע

מזכירות היחידה :

  • טלפון: 5318207 -03
  • פקס: 5354803 -03
  • דוא"ל: ysa @mail.biu.ac.il
  • מיקום: בניין פיזיקה (203) חדר 220.
  • אתר נוער שוחר מדע

 

ד"ר שרית כהן, מרכזת אקדמית

  • טלפון: 03-5318723 
  • דוא"ל: livnehm @mail.biu.ac.il
  • משרד: בנין כימיה הישן (207) חדר 1.

מינהלת היחידה

  • טלפון: 03-5318207
  • מיקום: בניין פיזיקה (203) חדר 220.