מר עובדיה בצלאל

מר
בית מלאכה אלקטרוניקה
טלפון: 
משרד: 
שעות קבלה: