תואר שני במתמטיקה פיננסית

מתמטיקה פיננסית  תופסת מעמד חשוב ביותר במסגרת חברות פיננסיות, בנקאיות, חברות השקעה, חברות ביטוח, ממשלות ותאגידים המשתמשים בתיאוריות ובאמצעים החישוביים לבעיות מימון מורכבות ביותר. וכן, התקן האירופאי Basel II  מכריח את הבנקים הישראלים לישר קו ולהפעיל שיטות יותר מתוחכמות לניהול סיכונים.

הערכת נכסים פיננסים בכלל וקביעת מדיניות בניהול סיכונים במסגרת רב-תקופתית ובינלאומית יצרו צורך בפיתוח כלים מתמטיים המבוססים על התפתחויות בכלכלה ומימון. אלה צורכים שיטות כמותיות, כגון: חשבון סטוכסטי, פרקטלים, סטטיסטיקה המתמודדת עם אומדן תהליכי נדיפות, בעיות ייחודיות במימון, אינטליגנציה מלאכותית ותוכנות ייעודיות לניהול פיננסי. חברות מובילות במימון, בנקאות, ביטוח ואחרות תלויות בידע מתמטי וניצול ידע זה למטרות כלכליות וניהוליות.

יחד עם אלה, מתמטיקה המותאמת לייחודיות בעיות מימוניות הולכת ותופסת נתח גדול וחשוב במדעי המתמטיקה והמתמטיקה השימושית וגם בפיזיקה-מתמטית המשמשת לניתוח בעיות של שווקים פיננסים (למשל שימושי משוואת החום ועוד).

 

מידע נוסף כאן

יועצת לתואר שני במתמטיקה פיננסית - פרופ' מלכה שפס