מר אורן נפתלי

מר
יועץ מחשוב פיזיקה
מר אורן נפתלי
טלפון: 
משרד: