בית מלאכה אלקטרוניקה

מר ישראל טבקמן

טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: