מר ישראל טבקמן

מר
בית מלאכה אלקטרוניקה
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: