יחידות מנהליות

יחידות מנהליות

ביצוע עבודות פיתוח ותחזוקה לציוד המדעי בפקולטה. טלפון: 03-531-8425
ביצוע עבודות כרסום וחריטה למטרות מחקר מדעי. טלפון: 03-531-8426
תחזוקה וטיפול בכיתות המחשבים, ציוד מחשוב ושרותי מידע.
מידע אודות כיתות ומעבדות מחשבים לשירות הסטודנטים הלומדים בפקולטה.