רשימת מצטייני רקטור ומצטייני דיקן

הרינו שמחים לפרסם את שמותיהם של הלומדים לתארים מתקדמים זוכי פרס הרקטור ופרס הדיקן לתלמידי מחקר מצטיינים - בפקולטה למדעים מדויקים.

סטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים תשע"א

מצטייני רקטור


דורון בן הדר
תואר שלישי
המחלקה למתמטיקה
גילי גולן
תואר שלישי
המחלקה למתמטיקה
נועם חכם-חי
תואר שלישי
המחלקה לפיסיקה
בר שלם
תואר שלישי
המחלקה למדעי המחשב

זוכי פרס הדיקן


עידן אלתר
תואר שני
המחלקה למתמטיקה
עופר ברונשטיין
תואר שני
המחלקה למדעי המחשב
יפעת הראל
תואר שלישי
המחלקה לכימיה
ענת ויונטה
תואר שני
המחלקה לפיסיקה