מר מנחם שנייברג

מר
מנהל בי"מ מכני
מר מנחם שנייברג
טלפון: 
משרד: 
שעות קבלה: