מר דוד פרידמן

מר
בית מלאכה אלקטרוניקה
מר דוד פרידמן
טלפון: