מר איתמר פאדל

מר
בית מלאכה אלקטרוניקה
מר איתמר פאדל
טלפון: