דבר הדיקאן

המדעים המדוייקים הם היסוד לכל הידע האנושי לגבי העולם הפיסי. הסקרנות לדעת חוקי הטבע וההגיון והחריצות בחקרם שינו את העולם לאין שיעור, ואין יום שחוקרי המדע אינם מרחיבים ומעמיקים את הבנתנו. הפקולטה למדעים מדויקים קולטת כל שנה מספר חוקרים צעירים שחזרו משנים של לימודי בתר-דוקטוראט במיטב המוסדות המדעיים בחו"ל.  בעשור האחרון הוקם בבר-אילן מרכז להנהלה וטכנולוגיה רב-תחומי, עם מגוון חוקרים מוצלחים בתחום חדיש זה.פרופסור משה לוינשטיין

מדי שנה בשנה סטודנטים באוניברסיטת בר-אילן מסיימים בהצלחה  את כל התארים – בוגר, מוסמך, דוקטור – בארבע המחלקות: כימיה, מדעי המחשב, מתמטיקה ופיסיקה . סטודנט מקבל הכשרה אקדמית ברמה גבוה, ומקבל את כל הנדרש כדי להכין את עצמו לעבודה בתחום. ישנם מספר תוכניות ייוחדיות: התוכנית לביופיסיקה , התוכנית למדעי המחשב והנדסת חשמל, התוכנית למתמטיקה פיננסית , והתוכנית לפיסיקה ומדעי המוח.

מומלץ לבקר באתר של ארבע המחלקות ולראות את מגוון האפשריות.

 

פרופ' משה לוינשטיין – דיקאן

תשע"ו-תשע"ז (2016-2017)